• PODSTRANICE

    etirol logo banner

  • podstranice2.jpg

Grafički dizajn i priprema za štampu su dio naših usluga, koje radimo u cilju postizanja najboljih riješenja za Vaše etikete. Izlazimo u susret svim Vašim zahtjevima kada je grafički dizajn u pitanju, nudeći grafička riješenja za sve vrte etiketa i pakiranja

Preuzmite pdf upute za slanje materijala 

UVOD

Da bi obezbijedili željeni kvalitet i izgled tiskanih proizvoda i da bi se isključila mogućnost pojave greške molimo Vas da pažljivo pročitate i da se pridržavate uputstava koja su ovdje navedena.

Da bi Vaš tiskani proizvod izgledao onako kako ste zamislili, i da bismo štampu započeli u najkraćem mogućem roku, potrebno je da pripremu pošaljete u PDF formatu.

Prije kreiranja PDF-a morate urediti dokument u programu u kojem ga pravite (Ilustrator, InDesign, Photoshop, Corel Draw i sl.). Fajl uvijek trebate praviti na točnu dimenziju sa uračunatim napustima, bez ikakvih dodatnih oznaka ( cajtne, paseri, klin i sl. ) . Motanaža samih klišeja, ploča će biti urađena u našoj štampariji.
Word, Exel, Power Point, Word Pad i slično nisu programi za pripremu za tisak. U njima nam možete poslati samo podatke i uputstva za pripremu koja se radi kod nas .

DIMENZIJA

Posjedujemo jako veliku bazu pravilnih i nepravilnih alata. Ukoliko za vašu etiketu bi odgovarao neki od alata koji posjedujemo izbjegli biste dodatne troškove izrade novog alata, stoga nije loše kontaktirati nas prije definiranja dimenzije etikete i početka dizajna. Kad odredite željenu dimenziju etikete onda dodate napust na dokumentu, minimalno preporučeni napust je 1,5mm sa svake strane zbog samog procesa štampe. Ne koristiti formate koje nudi program nego ih sami određujete ili kako smo spomenuli najbolje uz konsultaciju s nama.
UV lak mora da bude savršeno pozicioniran na željeno mjesto i postavljen kao posebna SPOT boja.
Alati se dostavljaju kao poseban dokument i to prazna stranica samo sa linijom alata. Pripaziti da alat ne bi trebao zbog samog etiketiranja tj apliciranja imati oštre kutove nego umjesto kutova da ima radijus ( zaobljenje ) ukoliko je moguće 1,50 .

BOJE

Štamparska tehnika koristi četiri boje za prikaz slika

CMYK ( cyan - svijetlo plava, magenta - crveno/roza , yellow - žuta, black - crna). Konačna priprema za štampu mora biti u CMYK režimu, s tim da priprema može sadržavati i posebne SPOT boje ( PANTONE) Pantone ili spot boje su nastale iz potrebe brendova da imaju jedinstven i prepoznatljiv identitet, koji se ogleda i kroz autentičan kolorni kod, odnosno zaštitne boje brenda. Za razliku od štampe uz upotrebu CMYK boja, gdje se kroz dva, tri ili četiri nanosa postiže željeni efekat, ovdje se jednim prolazom dobija otisak željene boje. Željenu pantone boju odabirete u pantone skali a mi
siguriramo dobijanje iste korištenjem originalnih pantone boja i provjerom istih u štampi pomoću sofisticiranog uređaja za provjeru istih.

Priprema za štampu ne može biti u RGB modelu (Red- crvena, Green - zelena, Blue - plava)

Konverziju slika iz RGB u CMYK je najbolje izvršiti prije početka sa pripremom fajla. Naša preporuka je da za to koristite Photoshop gdje je najjednostavnije podesiti profil boja, rezoluciju i veličinu slika. Ukoliko šaljete slike u neodgovarajućem ili nedefiniranom kolornom profilu, ne možemo snositi odgovornost za dobijanje željenih tonova.

Normalno odstupanje od željenog tona tokom serijskog tiska u odnosu na odobreni uzorak može biti do 5%.

KOLIČINA BOJE

Za svijetle nijanse treba izbjegavati pokrivenost boje manju od 10%. Kod velikih površina crna ne bi trebala biti zadata samo kao K=100 (moguće blijeda da bude) . Da bi dobili zasićenu crnu potrebno koristit C=50, M=50, Y=50, K=100. Kod malih površina a naročito texta obavezno koristit crnu C=0, M=0, Y=0, K=100. Barcode također uvijek iz jedne boje ide, preporuka 100% crna na bijelom pravokutniku.

RASTERSKE SLIKE

Rezolucija slika i eventualno ostalih dijelova u dokumentu koja nisu u mogućnosti da budu u vektorima potrebno je da ne bude manja od 300dpi.

Slike koje koristite u pripremi obavezno pretvorite u CMYK kolor model prije nego što ih ubacite u dokument. Linkovane slike embed-ujte, ili nam dostavite i taj link-ovan fajl, u tiff ili psd formatu, u originalnoj veličini, 300 dpi.

VEKTORI

Svi vektorski elementi je potrebno da budu zatvorenih objekata. Ukoliko ne zatvorite objekat može se desiti da Vam nedostaje dio elementa. Outline ne treba da bude debljinje manje od 0,2mm. U tekstu koji se štampa iz više boja ili sve 4 boje, u štampi dolazi do sitnih odstupanja (razvlačenja papira, preslikavanje boje), a to može utjecati na čitljivost i jasnoću. Zato je poželjno da tekst bude iz jedne ili dvije boje, najbolje otiske dobijemo ukoliko je boja crna i to overprint ( bez bušenja ostalih boja ispod) . Sav tekst koji šaljete u fajlovima je neophodno da pretvorite u krive za finalnu verziju fajla koji nam šaljete.

ETIROL STUDIO

Ukoliko nemate rješenje za adekvatno pripremanje fajlova kako biste dobili najbolji otisak, naš tim Vam stoji na raspolaganju. Usluge pripreme za štampu se naplaćuju po redovnom cjenovniku radnog sata, koji dogovarate sa komercijalnim sektorom naše štamparije. Ukoliko imate potrebe za bilo kakvim grafičkim idejnim rješenjem, od logotipa, dizajniranja etikete, vizitke, naš tim Vam također stoji na raspolaganju. Naša prednost je to što pored svakodnevnog rada na dizajnu i grafičkoj obradi odmah možemo pripremu prilagoditi mogućnostima tiska te u najkraćem roku Vam dati prijedlog najboljeg i najprimjenjivijeg rješenja za Vašu kompaniju ili brend.

Cijena usluge zavisi od težine svakog zahtijeva pojedinačno.

KONTROLIRANJE DOKUMENTA

  • DIMENZIJA ( veličinu etikete - da li je postavljena u obrezni format, napust - 1,5mm sa svake strane, krajnje dimenzije dokumenta sa obraznim formatom + napusti);
  • PDF (da li je PDF fajl napravljen po standardima - press quality );
  • BOJE (provjeriti da li su sve boje u CMYK spektru, da li su ostale nepotrebne PANTONE boje, barcode 1 boja, text iz što manje različitih boja);- SLIKE (CMYK spektar, preko 300dpi).
  • FONTOVI (pretvoreni obvezno u krive i ako je moguće u vektorima).
  • OSTALO (debljina linija, transparencija, svi gradijenti - ferlaus, fountain fill - moraju biti rasterizovani, Corel-ovi efekti moraju biti rasterizirani).
  • KOREKTURNI fajl koji dobijete od nas je neophodno odobriti prije bilo kog procesa štampe.

Nakon odobrenih korekturnih fajlova, ne snosimo odgovornost za eventualne greške koje su ostale u tekstu, poziciji, veličini! Ukoliko pripreme nisu poslate po gore navedenim standardima, ne snosimo odgovornost za rokove i kvalitet štampe.

Sve navedeno je u cilju toga da u najkraćem roku dobijete svoju robu, koja je urađena na najprofesionalniji način! Hvala unaprijed na suradnji!

Na sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Kontakt sektora za grafički dizajn i pripremu za štampu je E-mail : graficka.priprema@etirol.ba Tel: 063 528 737

 

whatsapp_1.png  viber_1.png

© Copyright 2021 ETIROL Sva prava pridržana. Design and development